Հաճախորդների սպասարկման մասնագետ (front office)

ARMSWISSBANK CJSC

Industry: Accounting, Finance, Banking

City: Yerevan

Employment type: Full time

Deadline: 4/22/2020

Նկարագրություն

«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ին անհրաժեշտ է հաճախորդների սպասարկման մասնագետ

Պարտականություններ

 •  ՀՀ դրամով, արտարժույթով վճարման հանձնարարականների և դեպո հանձնա­րա­րա­կանների ընդունում և կատարում` համաձայն Բանկի ներքին ակտերի,
 •  Կանխիկ գոր­ծառ­նու­թյունների մուտքագրում,
 •  Փոխարկային գործառնությունների իրականացում,
 • Ավանդային պայմանագրերի կազմում և ձևակերպում, տոկոսագումարների վճա­րում, ավանդի մարում,
 • վարկային, գրավի, երաշխավորության և այլ պայմանագրերի կազմում,
 • ՀՀ ԿԲ-ի կողմից ներկայացված ծանուցումներին պատասխանների պատրաստում,
 • Բանկի ծառայությունների մասին պոտենցիալ հաճախորդներին տեղեկատ­վության տրամադրում,
 • Վարկերի մայր գումարների մարում և տոկոսագումարների վճարում:

 

Պահանջներ

 • Բարձրագույն տնտեսագիտական կրթություն,
 • Նախաձեռնող, աշխատասեր, նոր գիտելիքներից չխուսափող,
 • Պատասխանատվության բարձր աստիճան,
 • Հաղորդակցման և կազմակերպչական գերազանց հմտություններ,
 • Հայերեն և անգլերեն լեզուների գերազանց իմացություն,
 • Microsoft Office ծրագրային փաթեթի գերազանց իմացություն,
 • Arm Soft Bank իմացությունը ցանալի է:

 

How to apply?

Log in or send your resume
Email is required
Password is required

Send your resume to

arsw215576@job.am
SHARE: