Վարկային գործիքների վաճառքի բաժնի մասնագետ

ARMSWISSBANK CJSC

Industry: Accounting, Finance, Banking

City: Yerevan

Employment type: Full time

Deadline: 9/17/2021

Արմսվիսբանկ ՓԲ ընկերության Վարկավորման դեպարտամենտին անհրաժեշտ է վարկային վերլուծաբանի աշխատանքային փորձով վարկային գործիքների վաճառքի բաժնի մասնագետ:

Պարտականություններ

 • հաճախորդների հետ հանդիպումների իրականացում և գործարքի պայ­ման­ների և Բանկի հետ համագործակցության զարգացման հեռանկարների քն­նարկում,
 • նոր հաճախորդների ներգրավում,
 • գործող հաճախորդների բանկային ծառա­յութ­յունների պահանջների ուսում­նա­­սի­րու­թյուն, բիզնես-խորհրդատվության մատուցում,
 • նոր բանկային ծառայությունների մշակում, օտարերկրյա և տեղական բան­կերի կող­մից առա­ջարկվող նմանատիպ ծառայությունների ուսումնասիրում,
 • ծրագրային վարկերի տեղաբաշխման վերահսկողության իրականացում,
 • անհրաժեշտ փաստաթղթերի հավաքագրում և փոխանցում վերլուծաբանին,
  անհրաժեշտության դեպքում վերլուծաբանի հետ միասին այցելությունների կատա­րում,
  վարկերի վերլուծության ընթացքի հսկում,
 • անհրաժեշտ գրանցումների կատարում CRM համակարգում,
 • նյութերի ներկայացում Վարկային կոմիտե, փաստաթղ­թերի ամփոփում և փոխանցում Ձևակերպումների բաժին,
 • Վարկային կոմիտեի արձանագրության համապատասխանության, պատրաստվող պայմա­նագ­րերի հա­մապատասխանության ստուգում ՎԿ որոշումներին, հա­ճա­խորդի կողմից նա­խա­­­պայմանների կատարման ստուգում,
 • հաճախորդներին խորհրդատվությունների տրամադրում,
 • վարկերի պայմանների վերանայման առաջարկների պատրաստում,վարկային ծրագրի կենսունակության վերլուծության իրականացում, նե­րառյալ ֆի­նանսական վերլուծությունը,
 • շուկայագիտական հետազոտությունների իրականացում,
 • ռիսկերի վերլուծություն, սահմանաչափերի համապատասխանության ստու­գում և այլն,
 • Վարկային կոմիտե ներկայացվող նյութերի պատրաստում, մասնագիտական եզրակա­ցու­թյան կազմում։

Պահանջներ

 • Բարձրագույն տնտեսագիտական կրթություն,
 • Առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ Բանկային/ֆինանսական ոլորտում
  Կորպորատիվ վարկային հաճախորդների հետ աշխատանքային փորձը ցանկալի է
 • ֆինանսական վերլուծության հիմունքների իմացություն,
 • Նախաձեռնող, ճկուն և վճռական,
 • Պատասխանատվության բարձր աստիճան,
 • Հաղորդակցման և կազմակերպչական գերազանց հմտություններ,
 • Ռուսերեն և անգլերեն լեզուների գերազանց իմացություն,
 • Microsoft Office ծրագրային փաթեթի գերազանց իմացություն
 • Arm Soft Bank իմացությունը ցանալի է:

Բոլոր համապատասխան աշխատանքային փորձ ունեցող մասնագետներին խնդրում ենք ուղարկել լուսանկարով իրենց ռեզյումեները:

How to apply?

Log in or send your resume
Email is required
Password is required

Send your resume to

[email protected]
SHARE: