Արտադրության Ղեկավար

SanTech - «Հատուկ սանտեխմոնտաժ» ՓԲԸ

Industry: Production, Operations

City: Yerevan

Employment type: Full time

Deadline: 1/31/2020

Նկարագրություն

«SanTech» ընկերությունը փնտրում է արտադրության ղեկավարի ընկերությունում գործող արտադրամասերի աշխատանքների համակարգման, վերահսկաման և զարգացման համար:

Պարտականություններ

 •  Իրականացնել արտադրության օպերատիվ համակարգումը` ապահովել միջարտադրամասային ծառայությունների, պատվերների ժամանակին ձևակերպումը, հաշվառումը և կատարման կարգավորումը:
 • Ապահովել արտադրության պլաններին և մատակարարման հայտերին համապատասխան արտադրանքի ռիթմիկ թողարկման գործընթացը:
 • Համակարգել իր ենթակայության արտադրամասերի աշխատանքը, միջոցներ ձեռնարկել արտադրության գործընթացի խախտումների կանխման և վերացման ուղղությամբ:
 • Վերահսկել արտադրամասերում արտադրության նախապատրաստմումը. համապատասխան փաստաթղթերի առկայության, սարքավորումների շահագործման ենթակա լինելը, հումքի, նյութերի կամ համապատասխան ապրանքների, գործիքների, ինչպես նաև բեռնման-բեռնաթափման միջոցների ապահովման գործընթացը:
 • Վերլուծել նախորդ պլանային ժամանակահատվածում արտադրամասերի գործունեության արդյունքները՝ հզորությունների, ծավալների, հավասարաչափ ծանրաբեռնվածության և այլնի վեր հանելու և արդյունավետ բաշխման նպատակով:
 • Ղեկավարել արտադրական պահեստների աշխատանքը՝ հումքի և արտադրանքի պահեստավորումը՝ առկա նորմերին համապատասխան:

Պահանջներ

 • Բարձրագույն տեխնիկական-ինժեներական կրթություն և արտադրության, կառավարման ոլորտում 3 և ավելի  աշխատանքային տարիների փորձ:
 • Արտադրության արտադրական պլանավորմանն և օպերատիվ կառավարմանը վերաբերող փաստաթղթերի, նորմատիվ և մեթոդական նյութերի իմացություն:
 • Ընթացիկ արտադրական պլանավորման կարգի և մեթոդների (հումքի առկայության գնահատում, պակասուրդի կանխում, արտադրանքի ծավալների  որոշում, ստացված պատվերնների մուտքագրում, արտադրանքի թողարկման ժամանակացույցերի մշակում) տիրապետում:
 • Աշխատանքի, արտադրության կազմակերպման և կառավարման հիմունքների իմացություն:
 • Աշխատանքի պաշպանության, անվտանգության տեխնիկայի, արտադրական սանիտարիայի և հակահրդեհային պաշպանության կանոններին ու նորմերի տիրապետում:
 • Պատասխաատվության և զգոնության զգացումի առկայություն:
 • Արագ սովորելու, կողմնորոշվելու, ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու կարողություն:

Հավելյալ նշումներ

Հետաքրքրված անձինք կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրությունը (CV) էլ. հասցեին: 

How to apply?

Log in or send your resume
Email is required
Password is required

Send your resume to

st215385@job.am
SHARE: