Industry: Installation, Maintenance, Repair

City: Yerevan

Published: 8/12/2019

Deadline: 9/11/2019

"Մեհրաբյան և որդիներ" ընկերությունը փնտրում է փորձառու էլէկտրոմեխանիկի:

Աշխատանքային պարտականություններ՝

  • Ապահովել ընկերության սարքավորումների բնականոն գործունեությունը,
  • Վերահսկել սարքավորումնների տեխնիկական վիճակը, միջոցներ ձեռնարկել դրանք վերանորոգելու, անհրաժեշտության դեպքում փոխարինելու համար,
  • Մասնակցել նոր սարքավորումների ստացման և տեղադրման գործընթացին,
  • Հաշվառել բոլոր սարքավորումները և կազմել անհրաժեշտ փաստաթղթեր՝ ամորտիզացիոն ժամկետն անցած սարքավորումները դուրս գրելու համար:

Պահանջվող որակավորումներ`

  • Բարձրագույն կրթություն,
  • Առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ համապատասխան բնագավառում,
  • Արտադրական մեխանիզմների իմացություն,
  • Վերանորոգման տեխնոլոգիաների, տեխնիկական փորձարկման եղանակների, եռակցման տեխնոլոգիաների, թույլատրելի անճշտությունների իմացություն,
  • Սարքավորման մաշվածության աստիճանի գնահատման իմացություն:

Դիմելու համար կարող եք ուղարկել ռեզյումե կամ դիմել նամակի միջոցով:

Apply now

Full Name Full Name is required
Phone Phone is required
Email (optional)
Cover letter
Cover letter is required
*1500 chars max
Resume (optional)
max. 4MB .doc, .docx, .pdf
SHARE:
You might be interested in