Հաշվապահ

Էկոֆորմ ՍՊԸ

Industry: Production, Operations

City: Yerevan

Employment type: Full time

Deadline: 2/20/2020

Նկարագրություն

Էկոֆորմ Սահմանափակ Պատասխանատվությանբ Ընկերությունը հրավիրում է աշխատանքի աշխատանքային փորձ ունեցող Տնտեսագետ - Հաշվապահի։

Պարտականություններ

 • Աշխատանքային պարտականություններ
  ապահովել հաշվապահական հաշվառման վարումը, հաշվետվությունների ժամանակին կազմումն ու համապատասխան մարմիններին ներկայացումը,
 • Ապահովել ձեռք բերված ապրանքանյութական արժեքների ընդունման, պահեստավորման, պահեստավորված միջոցների շարժի հաշվառման աշխատանքները,
 • Ապահովել կազմակերպության աշխատողների աշխատավարձի, աշխատավարձին հավասարեցված վճարների և այլ վճարների հաշվարկման աշխատանքները,
 • Ապահովել կատարված աշխատանքների, մատուցված ծառայությունների և մատակարարված ապրանքների գծով ստացված վճարային փաստաթղթերի ճշտության ստուգումը և հաշվառումը,
 • Ապահովել դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերի հաշվառում,
 • Ապահովել հիմնական միջոցների, արագամաշ առարկաների հաշվառումը, իրականացնել ակտիվների մոնիթորինգ՝ ժամանակին և պատշաճ գույքագրման տեսակետից,
 • Իրականացնել կազմակերպության ղեկավարի կողմից հանձնարարված համապատասխան առաջադրանքներ ու պարտականությունները:

Պահանջվող որակավորումները՝

 • Բակալավրի աստիճան հաշվապահական հաշվառման, ֆինանսական կամ համապատասխան ոլորտներում,
 • Առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ,
 • Գրավոր հաշվետվությունների կազմման հմտություններ,
 • 1С և ՀԾ ծրագրի գերազանց իմացություն
  համակարգչային գիտելիքներ (Word, Excel, PowerPoint, Microsoft project կամնմանատիպ այլ ծրագիր),
 • Գերազանց վերլուծական հմտություններ,
 • Խնդիրների լուծման և որոշումներ կայացնելու խորը զարգացած հմտություններ,
 • Կառավարման հմտություններ,
 • Պլանավորման և կազմակերպչական հմտություններ,
 • Համագործակցում/թիմային աշխատանք
  գերազանց հայերեն, ռուսերեն լեզուների իմացություն, անգլերերենի իամցությունը ցանկալի:

Մասնագիտական հմտություններ`

 • 1C հաշվապահական ծրագիր
 • ՀՀ հարկային օրենսդրություն

Անձնական հմտություններ`

 • Աշխատասեր
 • Նպատակասլաց
 • Կազմակերպչական հմտություններ

Հավելյալ նշումներ

Աշխատանքային ժամերը' 9.00-18.00, երկուշաբթիից-շաբաթ:

Հետաքրքրված անձանց խնդրում ենք CV նկարով ուղարկել էլ․ հասցեին: Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ հարցազրույցին կհրավիրվեն լավագույն թեկնածուները:

How to apply?

Log in or send your resume
Email is required
Password is required

Send your resume to

ecof213050@job.am
SHARE: