Առաքման բաժնի ղեկավար

Mr. GYROS

Առաքման բաժնի ղեկավար

Mr. GYROS

Industry: Restaurants, Food Services

City: Yerevan

Published: 8/8/2019

Deadline: 9/7/2019

Նկարագրություն

Պարտականություններ

 • Կազմակերպել և վերահսկել բաժնի գործառույթները, 
 • Մշակել առաքման գործընթացի արդյունավետ ռազմավարություն, 
 • Վերհանել առաջացող խնդիրները և առաջարկել լուծումներ, 
 • Կատարել առաքումների հետ կապված վերլուծություններ և կազմել հաշվետվություններ, 
 • Աշխատանքային կանոնակարգի պահպանում, 
 • Ղեկավարի կողմից տրվող աշխատանքային հանձնարարությունների իրականացում։ 

Պահանջներ

 •    Բարձրագույն կրթություն, 
  • Առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ նշված բնագավառում, 
  • Օտար լեզուների իմացություն /ռուսերեն, անգլերեն/, 
  • Մաթեմատիկական և համակարգչային բազային գիտելիքներ, 
  • Կարգապահություն և պարտաճանաչություն, 
  • Խնդիրների լուծման և արագ որոշումներ կայացնելու հմտություններ, 
  • Թիմային աշխատանք կատարելու հմտություններ, 
  • Ժամանակը և աշխատանքային ռեսուրսները արդյունավետ կառավարելու հմտություններ: 

How to apply?

Email is required
Password is required
Reset Password
SHARE:
You might be interested in