This Job posting is expired.

Նամակագրության Պատասխանատու

Yerani Travel LLC

Նամակագրության Պատասխանատու

Yerani Travel LLC

Industry: Tourism, Hospitality

City: Yerevan

Published: 7/2/2019

Deadline: 8/1/2019

«Երանի Թրավել» ընկերությանն անհրաժեշտ են նամակագրության պատասխանատուներ։ Աշխատակիցը պետք է պատասխանի հյուրերի և գործընկերների նամակներին ըստ ընկերության ստանդարտների։

Անհրաժեշտ հմտություններ

  • Անգլերեն և Ռուսերեն լեզուների ԳԵՐԱԶԱՆՑ իմացություն
  • Բիզնես նամակագրություն վարելու ունակություն
  • Հայաստանի տեսարժան վայրերի մասին տեղեկատվության իմացություն 

Աշխատանքը հերթափոխային է. 1-ին հերթափոխ`09:00-18:00, 2-րդ հերթափոխ` 13:00-22:00: 

Հետաքրքրված թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել CV։ 

 

 

You might be interested in