This Job posting is expired.

Industry: Accounting, Finance, Banking

City: Yerevan

Salary: 300,000՝ ներառյալ հարկերը

Published: 3/11/2019

Deadline: 4/10/2019

Նկարագրություն

Հայաստանի Աստվածաշնչային ընկերությանն անհրաժեշտ է անգլերենի իմացությամբ գլխավոր հաշվապահ:

Պարտականություններ

  • Վարել հաշվապահական  հաշվառում ՀՀ  օրենսդրությանը  և  ՀՀ  հաշվապահական  հաշվառման  ստանդարտներին  և աուդիտորական պահանջներին համապատասխան,
  • ՀԾ ծրագրով  վարել հաշվապահական  հաշվառում,
  •  Կատարել ամենօրյա հաշվարկներ, փոխանցումներ և այլ հաշվապահական գործարքներ
  • Կազմել ծրագրային բյուջեներ, հաշվետվություններ ՄԱԸ (Միացյալ Աստվածաշնչային Ընկերություններ) գլխամասի համար՝ անգլերեն լեզվով,
  • Վերահսկել ֆինանսների ճիշտ օգտագործումը,
  • Տարեկան կտրվածքով աշխատել աուդիտորական խմբի հետ:

Պահանջներ

  • բարձրագույն կրթություն
  • ՀԾ հաշվապահական ծրագիրի իմացություն
  • անգլերենի և ռուսերենի լավ իմացություն

Հավելյալ նշումներ

Աշխատանքային օրերը՝ երկուշաբթիից ուրբաթ 10:00-18:00

You might be interested in