This Job posting is expired.

Իրավախորհրդատու / Հայցապահանջային բաժին

INECOBANK CJSC

Իրավախորհրդատու / Հայցապահանջային բաժին

INECOBANK CJSC

Industry: Legal, Insurance

City: Yerevan

Published: 3/7/2019

Deadline: 3/31/2019

Աշխատանքի նկարագրություն.  Իրավախորհրդատուն պատասխանատու է Բանկի իրավական սպասարկման ապահովման համար

Հիմնական աշխատանքային պարտականություններ.

 • Բանկի շահերի պաշտպանություն դատարաններում այդ թվում ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքերով նախատեսված գործառույթների իրականացում
 • Բանկի պարտապաններից  պարտքի գումարի արտադատական կարգով գանձմանն ուղղված աշխատանքների իրականացում
 • Դատական և արտադատական գործերի հաշվառում և հաշվետվությունների ներկայացում

Պահանջվող որակավորում.

 • Բարձրագույն իրավաբանական կրթություն
 • Առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ հայցապահանջային աշխատանքների իրականացման ոլորտում ցանկալի է 

Գիտելիքների բնագավառներ.

 • ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրության իմացություն
 • ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսդրության իմացություն

Գործարար որակներ և անձնական հատկանիշներ.

 • Հաղորդակցվելու կարողություն
 • Թիմում աշխատելու հմտություն
 • Վերլուծելու ունակություն
 • Համագործակցելու և բանակցելու ունակություն
 • Խորհրդատվական հմտություններ
 • Սուղ ժամկետներում աշխատելու ունակություն

Այլ հմտություններ.

 • Հայերեն լեզվի գերազանց, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների լավ իմացություն
 • MS Office լավ իմացություն

Դիմելու ընթացակարգ․ Հետաքրքրված անձինք դիմելու համար կարող են լրացնել  դիմում-հայտը մինչև ս.թ. մարտի 31-ը՝ անցնելով նշված հղմամբ. 

You might be interested in