This Job posting is expired.

Իրավաբան / Իրավախորհրդատու

Legalart

Իրավաբան / Իրավախորհրդատու

Legalart

Industry: Legal, Insurance

City: Yerevan

Salary: Սկսած՝ 200,000 դրամից և բարձր

Published: 3/1/2019

Deadline: 3/31/2019

Նկարագրություն

ԴԱՏԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Պարտականություններ

 • Ուսումնասիրել Պատվիրատուի կողմից ներկայացրած խնդիրները և դրանց հետ կապված նյութերը, փաստաթղթերը, պայմանագրերը և այլն,
 • Իրավաբանական խորհրդատվություն  և ծառայություններ մատուցել Պատվիրատուին` կապված նրա իրավունքների և պարտականությունների հստակեցման հետ,
 • Վարել բանակցություններ համապատասխան անձանց և մարմինների հետ` Պատվիրատուի իրավաբանական խնդիրները կամ հարցերը լուծելու նպատակով,
 • Անհրաժեշտության դեպքում, Պատվիրատուի շահերի պաշտպանության նպատակով համապատասխան միջնորդություններ, դիմումներ, հայցադիմումներ (կամ բողոքներ) ներկայացնել ՀՀ դատարաններ, ինչպես նաև ներկայացնել Պատվիրատուին` համապատասխան դատական վարույթների ժամանակ,
 • Մասնակցել դատական բոլոր նիստերին անձամբ և պաշտպանել Պատվիրատուի շահերը, որպես նրա լիազոր ներկայացուցիչ (որպես տուժողի ներկայացուցիչ, հայցվոր, պատասխանող, երրորդ անձ):

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ

 • Պայմանագրերի ուսումնասիրություն, ռիսկերի գնահատում,
 • Պայմանագրերի կազմում:

Պարտադիր պահանջներ

 • Բարձրագույն իրավաբանական կրթություն,
 • Փաստաբանական արտոնագիր,
 • Պարտադիր աշխատանքային փորձ, որպես փաստաբան,
 • Հայերեն և ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն (անգլերենի իմացությունը՝ ցանկալի է),
 • Համակարգչային տեխնիկայի լավ տիրապետում,
 • Հավակնորդի տարիքը՝ մինչև 45 տարեկան:

 

You might be interested in