ԻԶԻ ՓԵՅ ՍՊԸ

Subscribe

57 subscribers

Subscribe

57 subscribers

ք. Երևան, Ադոնցի 8/171

About ԻԶԻ ՓԵՅ ՍՊԸ

ԻԶԻ ՓԵՅ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը հանդիսանում է ՀՀ ԿԲ կողմից լիցենզավորված վճարահաշվարկային կազմակերպություն: Կազմակերպությունն իրականացնում է իր գործունեությունը դրամական (փողային) փոխանցումների և վճարային գործիքների ու վճարահաշվարկային փաստաթղթերի պրոցեսինգի և քլիրինգի ոլորտներում: http://www.easypay.am