Լեվադենտ ՍՊԸ

Subscribe

8 subscribers

Subscribe

8 subscribers

Տիգրան Մեծի 40, N94, Երևան

About Լեվադենտ ՍՊԸ

ԼԵՎԱԴԵՆՏ ընկերությունը մասնագիտացված առևտրային կազմակերպություն է, իրականացնում է ստոմատոլոգիական նյութերի, գործիքների, սարքավորումների ներմուծում և դրանց մանրածախ ու մեծածախ վաճառք Հայաստանի Հանրապետությունում: