«Դեպի առաջ» բարեգործական ՀԿ

Subscribe

21 subscribers

Get notified about new jobs

Subscribe

21 subscribers

About «Դեպի առաջ» բարեգործական ՀԿ

«Դեպի առաջ» նորաստեղծ բարեգործական հասարակական կազմակերպությունը Գյումրու սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաների համար հիմնել է արտադպրոցական կրթական ցերեկային կենտրոն: