Համայնքների ֆինանսիստների միավորում

Subscribe

26 subscribers

Subscribe

26 subscribers

20 Երվանդ Քոչարի փողոց, Երևան

About Համայնքների ֆինանսիստների միավորում

Համայնքների ֆինանսիստների միավորումը (ՀՖՄ) հասարակական կազմակերպություն է՝ մասնագիտացված տեղական ինքնակառավարման և ապակենտրոնացման ոլորտներում, ինչպես նաև իրականացնում է բարեփոխումների մշտադիտարկում և շահերի պաշտպանություն՝ կապված օրենսդրական բարեփոխումների հետ: