Համայնքների ֆինանսիստների միավորում

Subscribe

26 subscribers

Subscribe

26 subscribers

20 Երվանդ Քոչարի փողոց, Երևան

About Համայնքների ֆինանսիստների միավորում

Համայնքների ֆինանսիստների միավորումը (ՀՖՄ) հասարակական  կազմակերպություն է՝ մասնագիտացված տեղական ինքնակառավարման և ապակենտրոնացման ոլորտներում, ինչպես նաև իրականացնում է բարեփոխումների մշտադիտարկում  և շահերի պաշտպանություն՝ կապված  օրենսդրական բարեփոխումների հետ: