Համայնքների ֆինանսիստների միավորում

Subscribe

26 subscribers

20 Երվանդ Քոչարի փողոց, Երևան

Get notified about new jobs

Subscribe

26 subscribers

20 Երվանդ Քոչարի փողոց, Երևան

About Համայնքների ֆինանսիստների միավորում

Համայնքների ֆինանսիստների միավորումը (ՀՖՄ) հասարակական կազմակերպություն է՝ մասնագիտացված տեղական ինքնակառավարման և ապակենտրոնացման ոլորտներում, ինչպես նաև իրականացնում է բարեփոխումների մշտադիտարկում և շահերի պաշտպանություն՝ կապված օրենսդրական բարեփոխումների հետ: