Ծարավ Աղբյուր Համատիրություն

55/8 Ծարավ Աղբյուրի, Երևան