Job.am Get our free app. It won't take up space on your device
Get our free app. It won't take up space on your device

World Vision Armenia

Subscribe

157 subscribers

Subscribe

157 subscribers

1, Romanos Melikyan Street, Malatia-Sebastia, Yerevan

About World Vision Armenia

Վորդլ Վիժնը քրիստոնեական բարեգործական կազմակերպություն է, որը կոչված է աշխատելու երեխաների, ընտանիքների և համայնքների հետ՝ հաղթահարելու աղքատությունը և անարդարությունը։ Հիմնադրվելով 1950 թ.-ին, Վորլդ Վիժնը գործում է աշխարհի մոտ 100 երկրներում և հետամուտ է յուրաքանչյուր երեխայի կյանքի լիարժեքությանը՝ ծառայելով բոլոր մարդկանց անկախ նրանց սեռից, կրոնական, ռասսայական կամ էթնիկ պատկանելությունից։
Վորլդ Վիժնը Հայաստան (ՎՎՀ) եկավ1988 թ.-ի դեկտեմբերին՝ անհետաձգելի օգնություն ցուցաբերելու աղետալի երկրաշարժից տուժածներին: Ճգնաժամային կարիքները հոգալուց հետո ՎՎՀ-ն ձեռնամուխ եղավ կյանքի որակական բարելավմանը համայնքներով մեկ և օգնելու հայերին վերականգնելու իրենց երկիրը։ Այժմ Վորլդ Վիժն Հայաստանը աշխատում է 194 համայնքներում, Հայաստանի վեց մարզերում և Երևանում` օժանդակելով մոտ 25,000 երեխաների և նրանց ընտանիքներին: Կազմակերպության ծրագրերը ներառում են շահերի պաշտպանության, առողջապահության, տնտեսական զարգացման, երեխաների պաշտպանության ու հոգևոր զարգացման ոլորտները:
ՎՎՀ-ն իր գործունեությունը հիմնականում ծավալում է երկարաժամկետ (10-15 տարվա) Տարածաշրջանային զարգացման ծրագրերի (ՏԶԾ) շրջանակում, որոնց ֆինանսավորումը գլխավորապես կատավրում է երեխաների հովանավորության միջոցով: