Nur Card

8 Պարոնյան, Երևան

About Nur Card

NURCARD կուտակային ծրագիր

NURCARD-ը բոնուսային - կուտակային ծրագիր է՝ նախատեսված Ձեր առօրյա ծախսերը շահավետ դարձնելու համար: