«ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ

Subscribe

42 subscribers

Subscribe

42 subscribers

Ագաթանգեղոսի 2ա, Երևան

About «ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ

ՖԻՆՔԱ Հայաստանը մաս է կազմում 19 ֆինանսական հաստատություններից և բանկերից կազմված ՖԻՆՔԱ Իմփեքթ Ֆայնենս ցանցի, որը մատուցում է սոցիալապես պատասխանատու ֆինանսական ծառայություններ և հնարավորություն ընձեռում ցածր եկամուտ ունեցող անձանց և համայնքներին ներդրում կատարելու իրենց ապագայում: