Sargisoff Solutions

12/1 Komitas Avenue, apt. 1 Yerevan

About Sargisoff Solutions

Sargisoff solutions ընկերությունը առաջարկում է պարզ լուծումներ Ձեր տարաբնույթ խնդիրներին: Մեր պրոֆեսիոնալ աշխատանքային թիմը իրականացնում է հետևյալ ծառայությունները՝ 1. Ֆինանսական և իրավաբանական խորհրդատվություն 2. Հաշվապահական հաշվառում 3. Կազմակերպության կորպորատիվ կառավարում և բիզնես ադիմինիստրացիայի վարում 4. Կադրային քաղաքականության մշակում և իրականացում 5. Բիզնեսի զարգացում, մարկետինգ, PR, գովազդային ծառայություններ 6. Կազմակերպության իրավական սպասարկում, շահերի ներկայացում տարբեր պետական և ոչ պետական մարմիններում, դատական համակարգում: