Աֆինա Պալլադա

Թբիլիսյան խճ. 29/20

About Աֆինա Պալլադա

ՍԿ <<Աֆինա Պալլադա>> ՓԲԸ շինարարական կազմակերպություն է, որը իրագործում է բոլոր տեսակի շինարարական աշխատանքներ՝ նախագծում,շենքերի կառուցում.......