«Առանցք» ազգային զարգացման ՀԿ

Արշակունյաց 2

About «Առանցք» ազգային զարգացման ՀԿ

«Առանցք» ազգային զարգացման հասարակական կազմակերպության գործունեության առարկան է հայոց պետականության ամրապնդումը և զարգացումը, հայապահպանությունը, հայության համախմբումը, հայրենադրաձությունը, ազգային մշակույթի զարգացումը և Հայաստանում մարդու կենսագործունեության բարելավումը: