About ՀԱՅԱՏԱՌ

<<Հայատառը>> ընկերությունը զբաղվում է տոնական պարագաների ստեղծմամբ, ինչպես նաև միջոցառումների կազմակերպմամբ և ձևավորմամբ։