About ՀԱՅԱՏԱՌ

<<Հայատառը>> ընկերությունը զբաղվում է  տոնական պարագաների ստեղծմամբ, ինչպես նաև միջոցառումների կազմակերպմամբ և ձևավորմամբ։