Republican Union of Employers of Armenia

About Republican Union of Employers of Armenia

ՀԳՀՄ-ն հանդիսանում է` ինքնաֆինանսավորվող, ինքնակառավարվող, շահույթ չհետապնդող կազմակերպություն, և որպես իրավաբանական անձ` համաձայն ՀՀ օրենսդրության գրանցվել է ՀՀ Արդարադատության նախարարության պետական ռեգիստրի կենտրոնական մարմնի կողմից: - Նպաստում է գործարար միջավայրի շարունակական բարելավմանը - Խթանում է փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացումը - Խթանում է երիտասարդության զբաղվածությունը - Աջակցում է կանանց ձեռնարկատիրության զարգացմանը - Հանրապետությունում տնտեսության զարգացման և արդիականացման նպատակով համագործակցում է այլ երկրների գործատուների միությունների հետ - Հանրապետությունում արդյունաբերության զարգացման ծրագրերի խթանում - Արտահանման խթանում