Job.am Get our free app. It won't take up space on your device
Get our free app. It won't take up space on your device

Republican Union of Employers of Armenia

About Republican Union of Employers of Armenia

ՀԳՀՄ-ն հանդիսանում է` ինքնաֆինանսավորվող, ինքնակառավարվող, շահույթ չհետապնդող կազմակերպություն, և որպես իրավաբանական անձ` համաձայն ՀՀ օրենսդրության գրանցվել է ՀՀ Արդարադատության նախարարության պետական ռեգիստրի կենտրոնական մարմնի կողմից:
- Նպաստում է գործարար միջավայրի շարունակական բարելավմանը 
- Խթանում է փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացումը 
- Խթանում է երիտասարդության զբաղվածությունը
- Աջակցում է կանանց ձեռնարկատիրության զարգացմանը
- Հանրապետությունում տնտեսության զարգացման և արդիականացման նպատակով համագործակցում է այլ երկրների գործատուների միությունների հետ
- Հանրապետությունում արդյունաբերության զարգացման ծրագրերի խթանում
- Արտահանման խթանում