ԱՌԴ Գլոբալ

Subscribe

15 subscribers

Subscribe

15 subscribers

2 Վարդանանց փողոց, Երևան

Current jobs at ԱՌԴ Գլոբալ

About ԱՌԴ Գլոբալ

ԱՌԴ Գլոբալ կազմակերպությունը գործում է 1997թ-ից ,որպես Հայաստանում գովազդի պատրաստման ոլորտի հիմնադիր և այսօր առաջարկում է իր ծառայությունները դիզայնի, ճարտարապետական նախագծման, արտաքին գովազդի պատրաստման, տպագրության ոլորտներում: Մեր գրասենյակը գտնվում է քաղաքի կենտրոնում: