Gid.am logo

Gid.am

Get notified about new jobs
Subscribe

13 subscribers

Ն. Զարյան 22շ. 3-րդ հարկ

Get notified about new jobs
Subscribe

13 subscribers

Current jobs at Gidam

There are no open positions at this time

About Gid.am

www.gid.am քո տեղեկատուն www.gid.am -ը զբաղվում է Երևան քաղաքի կազմակերպությունների, ինչպես նաև պետական կառույցների մասին ինֆորմացիայի հավաքագրմամբ, մշակմամբ և տրամադրմամբ