Gid.am logo

Gid.am

About Gid.am

www.gid.am քո տեղեկատուն www.gid.am -ը զբաղվում է Երևան քաղաքի կազմակերպությունների, ինչպես նաև պետական կառույցների մասին ինֆորմացիայի հավաքագրմամբ, մշակմամբ և տրամադրմամբ

Get notified about new jobs

Subscribe

Website։www.gid.am

Address:Ն. Զարյան 22շ. 3-րդ հարկ

Phone:+374 94 697919