Ռազմավարական բիզնես logo

Ռազմավարական բիզնես

Get notified about new jobs
Subscribe

7 subscribers

Get notified about new jobs
Subscribe

7 subscribers

Current jobs at Ռազմավարական բիզնես

There are no open positions at this time

About Ռազմավարական բիզնես

«Ռազմավարական բիզնես» կրթական և խորհրդատվական կենտրոնը բիզնեսին առընչվող պրոֆեսիոնալ կուրսերի կազմակերպումով ու խորհրդատվությամբ զբաղվող ընկերություն է: Մեր նպատակն է ապահովել հայկական բիզնեսի պրոֆեսիոնալացումն ու զարգացումը: Այդ խնդիրը լուծելու համար մենք համագործակցում ենք լավագույն մասնագետների հետ և նարնց միջոցով բիզնեսի կայուն զարգացման նախապայմաններ ենք ստեղծում: Մենք թրեյնինգներ ենք կազմակերպում: «Ռազմավարական բիզնեսը» թրեյնինգներ է կազմակերպում ինչպես անվճար, այնպես էլ՝ վճարովի: Թրեյնինգները պատրաստվում են անհատական ինչպես պատվերներով, այնպես էլ ըստ նախանշված թեմաների: Մեր հետաքրքրությունների սահմաններն են. Բիզնես: Ռազմավարական հաղորդակցություն: Անձնային զարգացում: