Էքստրա Յուս ՍՊԸ

ք. Երևան, Գ.Նժդեհի փողոց 13շ.

About Էքստրա Յուս ՍՊԸ

Էքստրա Յուս իրավաբանական գրասենյակը հիմնադրվել է 2012թ.: Իրավաբանական գրասենյակում գործում են երկու ճյուղեր՝ 1. սպասարկում է իրավաբանական անձանց՝ կազմակերպություններին, իրականանացնում է իրավաբանական և ֆինանսական կառավարում (outsourcing) 2. սպասարկում է ֆիզիկական անձանց՝ անհատներին, քաղաքացիական, քրեական և վարչական իրավունքի ոլորտներում: