Էքստրա Յուս ՍՊԸ logo

Էքստրա Յուս ՍՊԸ

Get notified about new jobs
Subscribe

ք. Երևան, Գ.Նժդեհի փողոց 13շ.

Get notified about new jobs
Subscribe

Current jobs at Էքստրա Յուս

There are no open positions at this time

About Էքստրա Յուս ՍՊԸ

Էքստրա Յուս իրավաբանական գրասենյակը հիմնադրվել է 2012թ.: Իրավաբանական գրասենյակում գործում են երկու ճյուղեր՝ 1. սպասարկում է իրավաբանական անձանց՝ կազմակերպություններին, իրականանացնում է իրավաբանական և ֆինանսական կառավարում (outsourcing) 2. սպասարկում է ֆիզիկական անձանց՝ անհատներին, քաղաքացիական, քրեական և վարչական իրավունքի ոլորտներում: