Job.am Get our free app. It won't take up space on your device
Get our free app. It won't take up space on your device

Էքստրա Յուս ՍՊԸ

ք. Երևան, Գ.Նժդեհի փողոց 13շ.

About Էքստրա Յուս ՍՊԸ

Էքստրա Յուս իրավաբանական գրասենյակը հիմնադրվել է 2012թ.:

Իրավաբանական գրասենյակում գործում են երկու ճյուղեր՝
1. սպասարկում է իրավաբանական անձանց՝ կազմակերպություններին, իրականանացնում է իրավաբանական և ֆինանսական կառավարում (outsourcing)
2. սպասարկում է ֆիզիկական անձանց՝ անհատներին, քաղաքացիական, քրեական և վարչական իրավունքի ոլորտներում: