Job.am Get our free app. It won't take up space on your device
Get our free app. It won't take up space on your device

ՄԵԼԼԱԹ ԲԱՆԿ ՓԲԸ

Ք. Երևան, Թումանյան 5ա, 45 տարածք

About ՄԵԼԼԱԹ ԲԱՆԿ ՓԲԸ

“Մելլաթ բանկ” Փակ բաժնետիրական ընկերությունը  հիմնադրվել է 1992թ. մայիսին ՀՀ և ԻԻՀ միջև “Բարեկամության և համագործակցության մասին” համատեղ հայտարարության հիման վրա, ՀՀ կենտրոնական բանկի  և ԻԻՀ “Մելլաթ” պետական բանկի միջև կնքված համաձայնագիր-թույլտվության համաձայն, որպես ԻԻՀ “Մելլաթ” բանկի Երևանյան մասնաճյուղ: Մասնաճյուղը իր գործունեությունը սկսել է 1995թ. համաձայն ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 1995թ. հունվարի 10-ին տրված H-OՄ-1/4  արտոնագրի:

02.09.1997թ. Երևանի  մասնաճյուղը վերակազմավորվել է դուստր բանկ փակ բաժնետիրական ընկերության՝ իրավաբանական անձի կարգավիճակով, իսկ 27.07.2005թ –ին վերանվանվել է որպես փակ բաժնետիրական ընկերություն: 

“Մելլաթ բանկ” ՓԲԸ-ն գրանցված է ՀՀ Կենտրոնական բանկում  թիվ  78  գրանցման   համարով:

Կանոնադրական կապիտալը կազմում է 32,100,000,000 ՀՀ դրամ, որը ապահովել է ԻԻՀ "Մելլաթ բանկ"-ը: ԻԻՀ "Մելլաթ բանկ"-ը  հանդիսանում է բանկի միակ բաժնետեր: ԻԻՀ "Մելլաթ բանկ"-ի  գլխավոր գործադիր տնօրեն է` պրն. Մ. Բիգդելիի: Հայաստանի "Մելլաթ բանկ"-ը ոչ միայն հեշտացրել է առևտրային հարաբերությունները, այլ նաև մասնակցել է երկու երկրների մի շարք ծրագրերին, ինչպես նաև ծառայություններ է մատուցում Հայաստանի ներքին շուկային: