«Կրեդիտ կորպ ՈՒՎԿ» ՓԲԸ

ք.Երևան, Բուզանդ 7-11

Current jobs at Կրեդիտ կորպ ՈՒՎԿ

About «Կրեդիտ կորպ ՈՒՎԿ» ՓԲԸ

Ընկերությունը արդեն 10 տարի է ինչ վայելում է հաճախորդների վստահությունը: Մեր գործունեության հիմնական նպատակն է ֆիզիկական անձանց, անհատ ձեռնարկատերերին և իրավաբանական անձանց տարատեսակ վարկերի տրամադրումը: Ընկերության առջև դրված կարևորագույն խնդիրներից է հաճախորդների հնարավորինս արագ և որակյալ սպասարկումը և հաճախորդների կարիքների բավարարման համար առավելագույն նպաստավոր պայմանների ստեղծումը: