Գալոպեր ՍՊԸ

About Գալոպեր ՍՊԸ

«Գալոպեր» ՍՊԸ-ն հանդիսանում է հատուկ տեխնիկայի և մեքենաների պաշտոնապես ներկրող կազմակերպություն ՀՀ-ում` հաստատելով իր դիրքը որպես առաջատար կազմակերպություն իր ոլորտում: «Գալոպեր» ՍՊԸ-ն ունի շուրջ 17 տարվա պատմություն: