OSG Records Management LLC

ք․ Երևան, Րաֆֆու 111

About OSG Records Management LLC

Փաստաթղթերի պահպանում Փաստաթղթերի արխիվային մշակում Փաստաթղթերի գաղտնի ոչնչացում Փաստաթղթերի սկանավորում Փաստաթղթերի ինդեքսավորում Էլեկտրոնային արխիվի ստեղծում Հիմնական միջոցների գույքագրում