Job.am Get our free app. It won't take up space on your device
Get our free app. It won't take up space on your device
Santafe Cafe & Pahest33 Bar-Restaurant logo

Santafe Cafe & Pahest33 Bar-Restaurant

Subscribe

14 subscribers

Subscribe

14 subscribers

Մոսկովյան 29/4

About Santafe Cafe & Pahest33 Bar-Restaurant

Ֆոտոմաստեր ՍՊԸ-ի ներքո հանդես եկող Santafe Cafe & Pahest33 Bar-Restaurant-ը Galaxy Group կազմակերպությունների մասն են կազմում, որը հիմնադրվել է 1999թ-ից: 
Santafe Cafe & Restaurant-ն իր գործունեությունը ծավալել է 1999թ-ից, իսկ 2016թ-ից ենթարկվել է վերափոխման և վերաբացման: 
Pahest33 Bar-Restaurant-ը բացվել է 2017թ-ի դեկտեմբերի 22-ին: https://www.facebook.com/PAHEST33/?epa=SEARCH_BOX, https://www.instagram.com/pahest33/?hl=ru

Santafe Cafe & Pahest33 Bar-Restaurant-ի առավելություններն են՝
Մրցակցային աշխատավարձ
Բոնուսներ
Դասընթացներ
Մասնագիտական աճ

Աշխատակիցների քանակ ՝ 150-200