ԳՄԳ Լոջիստիքս ՍՊԸ logo

ԳՄԳ Լոջիստիքս ՍՊԸ

Get notified about new jobs
Subscribe
Get notified about new jobs
Subscribe

Current jobs at ԳՄԳ Լոջիստիքս

There are no open positions at this time

About ԳՄԳ Լոջիստիքս ՍՊԸ

ԳՄԳ Լոջիստիքս ՍՊԸ-ն հիմնադրվել է 2005թ-ին և մինչ օրս իրականացնում է միջազգային բեռնափոխադրումներ հետևյալ եղանակներով. ~ Ծովային ~ Ավտոտրանսպորտային ~ Երկաթուղային ~ Օդային