8778 Հայաստան Տեղեկատու

Subscribe

110 subscribers

Subscribe

110 subscribers

About 8778 Հայաստան Տեղեկատու

"ՀԱՅԱՍՏԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒ"-ն տեղեկատվական համակարգ է, որը տրամադրում է Հայաստանում և Արցախում գործող կազմակերպությունների կոնտակտային տվյալները, գործունեության ոլորտը, ապրանքները, ծառայությունները և այլն 
Հիմնադրվել է 2009 թվականին և արդեն համարվում է առաջատարներից մեկը իր բնագավառում: