8778 Հայաստան Տեղեկատու logo

8778 Հայաստան Տեղեկատու

Get notified about new jobs
Subscribe

86 subscribers

Get notified about new jobs
Subscribe

86 subscribers

Current jobs at 8778 Հայաստան Տեղեկատու

About 8778 Հայաստան Տեղեկատու

"ՀԱՅԱՍՏԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒ"-ն տեղեկատվական համակարգ է, որը տրամադրում է Հայաստանում և Արցախում գործող կազմակերպությունների կոնտակտային տվյալները, գործունեության ոլորտը, ապրանքները, ծառայությունները և այլն Հիմնադրվել է 2009 թվականին և արդեն համարվում է առաջատարներից մեկը իր բնագավառում: