8778 Հայաստան Տեղեկատու logo

8778 Հայաստան Տեղեկատու

Get notified about new jobs
Subscribe
Get notified about new jobs
Subscribe

Current jobs at 8778 Հայաստան Տեղեկատու

There are no open positions at this time

About 8778 Հայաստան Տեղեկատու

"ՀԱՅԱՍՏԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒ"-ն տեղեկատվական համակարգ է, որը տրամադրում է Հայաստանում և Արցախում գործող կազմակերպությունների կոնտակտային տվյալները, գործունեության ոլորտը, ապրանքները, ծառայությունները և այլն Հիմնադրվել է 2009 թվականին և արդեն համարվում է առաջատարներից մեկը իր բնագավառում: