Ա/Ձ Իննա Կոջոյան

Subscribe

7 subscribers

Subscribe

7 subscribers

Երևան, Ազատության փ, նրբանցք, 3/16

About Ա/Ձ Իննա Կոջոյան

Սննդամթերքի անվտանգության խորհրդատվական ծառայությունը սննդամթերք արտադրողներին, ներմուծողների, իրացնողներին տրամադրում է խորհրդատվություն սննդամթերքի անվտանգության ոլորտում գործող օրենսդրության պահանջների վերաբերյալ, իրականացնում է ուսումնսաիրություններ սանիտարա-հիգիենիկ պահանջների նկատմամբ, ԻՍՕ 22000, HACCP համակարգերի ներդրում, մշակում է անհրաժեշտ փաստաթղթեր, պիտակներ  և այլն: