aviaDrom

E. Qotchar 35

About aviaDrom

Ավիադրոմը Հոլանդիայում գտնվող միջազգային տուրիստական ընկերություն է, որը ունի Հայաստանյան մասնաճյուղ։ Ընկերությունն ունի լավագույն դիրքն այս շուկայում և իր անձնակազմին տալիս է մասնագիտական փորձ տվյալ ոլորտում կայանալու համար: