Լույս Բարրի ՍՊԸ

ք․ Երևան, Ծիծեռնակաբերդի խճուղի 16

About Լույս Բարրի ՍՊԸ

Լույս Բարրի-ն վերականգնողական կենտրոն է, որն իրականացնում է վերին և ստորին վերջույթների օրթեզների և պրոթեզների պատրաստում։ Կենտրոնը յուրաքանչյուր պացիենտին ցուցաբերում է անհատական մոտեցում և աջակցում վերականգնողաան փուլում։