HF – Հարմոնիա Տեղեկատվական Տեխնոլոգիաների և Կրթության Զարգացման Հիմնադրամ logo

HF – Հարմոնիա Տեղեկատվական Տեխնոլոգիաների և Կրթության Զարգացման Հիմնադրամ

About HF – Հարմոնիա Տեղեկատվական Տեխնոլոգիաների և Կրթության Զարգացման Հիմնադրամ

«Հարմոնիա» Տեղեկատվական Տեխնոլոգիաների և Կրթության Զարգացման Հիմնադրամը («Հարմոնիա» Հիմնադրամ) հայկական ոչ պետական կազմակերպություն է, որը հիմնադրվել է 2005 թ. հունիսին՝ Հայաստանի տարբեր համայնքներում և ոլորտներում տեղեկատվական և հաղորդակցման տեխնոլոգիաների զարգացումը և կիրառումը խթանելու հիմնանպատակով՝ շեշտը դնելով կրթության ոլորտում տեխնոլոգիաների զարգացման և կիրառման վրա։ «Հարմոնիա» Հիմնադրամը գործունեություն է իրականացնում ՀՀ բոլոր մարզերում, ինչպես քաղաքային, այնպես էլ հեռավոր և սահմանամերձ համայնքներում։

Get notified about new jobs

Subscribe

Website։

Address:Paronyan street, 8/8,Yerevan 0015,Armenia

Phone:010500140