About Շինկո ՍՊԸ

Կազմակերպությունը իրականացնում է շինարարական աշխատանքներ էներգետիկ, քաղաքաշինական  և արդյունաբերական ոլորտներում: