About Noah's garden

Նոյան այգին հանդիսանում է նորաբաց հայկական բարիքների ցուցասրահ: Այստեղ ներկայացված են հայակական ամենատարբեր գինիների տեսականին, հայակական մեղրը և այլ բարիքներ: