Լիմուշ Դիսթրիբյուշն ՍՊԸ

ք. Երևան, Քոչինյան 21/3

Current jobs at Լիմուշ Դիսթրիբյուշն

About Լիմուշ Դիսթրիբյուշն ՍՊԸ

“Լիմուշ Դիսթրիբյուշն” ՍՊԸ-ն հանդիսանում է ՀՀ-ում Veiro, Mondi,
Centrum, Deli, Mazari, Lamy և այլ ապրանքանիշների
պաշտոնական ներկայացուցիչը։