GS1 Armenia logo

GS1 Armenia

Get notified about new jobs
Subscribe

7 subscribers

Baghramian 64/15

Get notified about new jobs
Subscribe

7 subscribers

Current jobs at GS1 Armenia

There are no open positions at this time

About GS1 Armenia

GS1 Armenia/ՋիԷս1 Արմենիա-ն հանդիսանում է GS1 միջազգային կազմակերպության անդամ: Այն Հայաստանի Հանրապետությունում գործող միակ լիազոված կազմակերպությունն է, որն իրավասու է զբաղվելու ապրանքների միջազգային կոդավորման GS1 hամակարգով։