«Թել-Սել» ՓԲԸ

Subscribe

14 subscribers

Subscribe

14 subscribers

8 Vardanants Blind Alley, Yerevan

About «Թել-Սել» ՓԲԸ

«Թել-Սել» ՓԲԸ-ն այսօր Հայաստանում տերմինալների միջոցով վճարումների ընդունման ամենախոշոր համակարգն է՝ մայրաքաղաքի եւ հանրապետության շատ շրջկենտրոնների ընդգրկմամբ:
Մեր համակարգը ապահովում է տրանզակցիաների մշակման մեծ արագություն. Telcell-ի պրոցեսինգի կենտրոնը իրական ժամանակի ռեժիմում ազդանշաններ է ընդունում ցանցի բոլոր տերմինալներից, մշակում է դրանք, կապվում է օպերատորների վճարման անցարգելներին (շլյուզներին): 
Ներկայում մեր ընկերության տերմինալների միջոցով ընդունվում են  մոտ 200 կապի օպերատորներին եւ զանազան ծառայությունների պրովայդերներին վճարներ: 
Telcell համակարգ նշանակում է՝ խնայված ժամանակ, հարամարվետություն եւ ազատ ընտրություն՝ որտեղ, որքան եւ ինչի համար վճարել: