Blog

Ինչպե՞ս օգտագործել թեկնածուների որոնման համակարգը

Ընդամենը մի ակնթարթ, և Ձեր պահանջներին համապատասխան մասնագետի ռեզյումեն կլինի Ձեր էկրանին:

2/22/2019 1318 views

Դիմորդների ֆիլտրացիան երբեք այսքան հեշտ չի եղել

Նոր գործիք job.am-ից դիմորդներին արագ ֆիլտրելու համար

2/6/2019 3044 views

SAT, TOEFL, GRE, IELTS, GMAT... What are all these about ?

Probably you are familiar with all these abbreviations, especially if you are a student or going to be a student soon.

11/2/2018 3207 views

Career related websites and materials

Additional Information

11/2/2018 2906 views

Writing a perfect Cover Letter

It`s a short document that accompanies your CV.

11/2/2018 1961 views