IMEX GROUP Co. LTD logo

IMEX GROUP Co. LTD

Տեղեկացի՛ր նոր աշխատատեղերի մասին
Բաժանորդագրվել

341 բաժանորդ

Tbilissyan Highway 25

Տեղեկացի՛ր նոր աշխատատեղերի մասին
Բաժանորդագրվել

341 բաժանորդ

Աշխատանք IMEX GROUP Coում

Այս պահին չկան թափուր աշխատատեղեր

IMEX GROUP Co. LTD-ի մասին

IMEX GROUP Co. LTD is an importer of ceramics goods in Armenia. It also represents a number of famous fashion brands in Armenia.