ՙ՚Մխիթար Գոշՙ՚ հայ-ռուսական միջազգային համալսարան

Բաժանորդագրվիր

24 բաժանորդ

Բաժանորդագրվիր

24 բաժանորդ

Սեբաստիա 3/7

ՙ՚Մխիթար Գոշՙ՚ հայ-ռուսական միջազգային համալսարան-ի մասին

ՙ՚Մխիթար Գոշՙ՚ հայ-ռուսական միջազգային համալսարան

 Հիմնադրվել է 1996թ.

ՀՀ պետական լիցենզիա №137 և  №750

ՀՀ պետական հավատարմագիր №025