GS1 Armenia logo

GS1 Armenia

Տեղեկացի՛ր նոր աշխատատեղերի մասին
Բաժանորդագրվել

7 բաժանորդ

Baghramian 64/15

Տեղեկացի՛ր նոր աշխատատեղերի մասին
Բաժանորդագրվել

7 բաժանորդ

Աշխատանք GS1 Armeniaում

Այս պահին չկան թափուր աշխատատեղեր

GS1 Armenia-ի մասին

GS1 Armenia/ՋիԷս1 Արմենիա-ն հանդիսանում է GS1 միջազգային կազմակերպության անդամ: Այն Հայաստանի Հանրապետությունում գործող միակ լիազոված կազմակերպությունն է, որն իրավասու է զբաղվելու ապրանքների միջազգային կոդավորման GS1 hամակարգով։